यस्तो छ तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूची

काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शनिबारका लागि तरकारी र फलफूलको मूल्य तोकेको छ ।

आज गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो १३ रुपैयाँ २० पैसा, रातो आलु ४६ रुपैयाँ, सुकेको प्याज ९८ रुपैयाँ ८० पैसा प्रतिकिलो तोकिएको छ । 

फलफूल तथा तरकारी ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) केजी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू १०.०० रू १६.०० रू १३.२०
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू १५.०० रू ३०.०० रू २३.००
गोलभेडा सानो(तराई) के जी रू २५.०० रू ३०.०० रू २७.५०
आलु रातो के.जी. रू ४४.०० रू ४८.०० रू ४६.००
आलु रातो(भारतीय) के जी रू ३८.०० रू ४०.०० रू ३९.००
आलु सेतो के.जी. रू ३५.०० रू ४०.०० रू ३७.५०
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू ९५.०० रू १०२.०० रू ९८.८०
गाजर(लोकल) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
गाजर(तराई) केजी रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
बन्दा(लोकल) के.जी. रू ३५.०० रू ४५.०० रू ४०.००
काउली स्थानिय के.जी. रू १०.०० रू १५.०० रू १२.४०
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
मूला रातो के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू १०.०० रू १५.०० रू १२.५०
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
भन्टा लाम्चो के.जी. रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
भन्टा डल्लो के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
बोडी(तने) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
मकै बोडी केजी रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
मटरकोशा के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
टाटे सिमी के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५४.००
तितो करेला के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.००
लौका के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
परवर(लोकल) के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
परवर(तराई) केजी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
चिचिण्डो के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
घिरौला के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
फर्सी पाकेको के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
सलगम के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
भिण्डी के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
सखरखण्ड के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
बरेला के.जी. रू २५.०० रू ३०.०० रू २८.३३
पिंडालू के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
स्कूस के.जी. रू १५.०० रू २०.०० रू १७.५०
रायो साग के.जी. रू २५.०० रू ३०.०० रू २७.५०
पालूगो साग के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
चमसूरको साग के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
तोरीको साग के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
मेथीको साग के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
प्याज हरियो के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
बकूला के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
तरुल के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
च्याउ(कन्य) के.जी. रू १४०.०० रू १६०.०० रू १५०.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू ३५०.०० रू ४००.०० रू ३७०.००
कुरीलो के.जी. रू ८००.०० रू ९००.०० रू ८५०.००
ब्रोकाउली के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
चुकुन्दर के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
सजिवन के.जी. रू १६०.०० रू १८०.०० रू १७०.००
रातो बन्दा के.जी. रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६५.००
जिरीको साग के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
ग्याठ कोबी के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
सेलरी के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
पार्सले के.जी. रू ३५०.०० रू ४००.०० रू ३७५.००
सौफको साग के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
पुदीना के.जी. रू ३५०.०० रू ४००.०० रू ३७५.००
गान्टे मूला के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
इमली के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
तामा के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
तोफु के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२६.६७
गुन्दुक के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
स्याउ(फूजी) के जी रू ३२०.०० रू ३५०.०० रू ३४०.००
केरा दर्जन रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
कागती के.जी. रू १२०.०० रू १४०.०० रू १२८.००
अनार के.जी. रू ४००.०० रू ४५०.०० रू ४२५.००
अंगुर(हरियो) के.जी. रू २८०.०० रू ३००.०० रू २९०.००
अंगुर(कालो) केजी रू ३५०.०० रू ३८०.०० रू ३६५.००
सुन्तला(नेपाली) के.जी. रू १००.०० रू ११०.०० रू १०५.००
सुन्तला(भारतीय) केजी रू १००.०० रू ११०.०० रू १०५.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
मौसम के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
जुनार के.जी. रू २४०.०० रू २५०.०० रू २४५.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६५.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
निबुवा के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
नासपाती(चाइनिज) केजी रू २४०.०० रू २५०.०० रू २४५.००
मेवा(नेपाली) के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८३.३३
मेवा(भारतीय) केजी रू १००.०० रू ११०.०० रू १०६.६७
अम्बा के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
लप्सी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
किनु के.जी. रू १२०.०० रू १४०.०० रू १३०.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु के.जी. रू ३५०.०० रू ४००.०० रू ३७५.००
किवि केजी रू २००.०० रू ३००.०० रू २५०.००
आभोकाडो के.जी रू २००.०० रू ३००.०० रू २५०.००
अमला के.जी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
अदुवा के.जी. रू १५०.०० रू १७०.०० रू १६०.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू ४८०.०० रू ५००.०० रू ४९०.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू २००.०० रू २५०.०० रू २३०.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.००
लसुन हरियो के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११३.३३
हरियो धनिया के.जी. रू ५०.०० रू ८०.०० रू ६४.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू २७०.०० रू २८०.०० रू २७६.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू २६०.०० रू २८०.०० रू २७०.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू ३६०.०० रू ३८०.०० रू ३७०.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू २५०.०० रू २७०.०० रू २६०.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू २१०.०० रू २२०.०० रू २१५.००
रुख टमाटर केजी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.